Milettia

Spatholobus suberectus

aka: Ji Xue Teng, Sargent Glory Vine

Milettia

SLICED

$16.00 CAD

Half Pound

$32.00 CAD

One Pound

POWDER

$16.00 CAD

Half Pound

$32.00 CAD

One Pound

View Milettia tinctures