Pinellia Tuber

Pinellia ternata

aka: Ban Xia

Pinellia Tuber ROOT

POWDER

$21.00 CAD

Half Pound

$42.00 CAD

One Pound

View Pinellia Tuber tinctures